Sieci współpracy i wsparcia

Ogólne cele działania sieci:

 • dzielenie się wiedzą, umiejetnościami i wymiana doświadczeń między uczestnikami sieci,
 • tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół należących do sieci,
 • wspólne rozwiązywanie problemów,
 • poszerzenie kompetencji uczestników,
 • popularyzacja dobrych praktyk,
 • pozyskiwanie merytorycznego i metodycznego wsparcia ekspertów.

Zasady działania sieci:

Sieć współpracy i wsparcia to zespół nauczycieli z różnych szkół lub przedszkoli, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą, uczą się wzajemnie od siebie i rozwiązują probelmy wynikające z praktyki. Pracami sieci kieruje koordynator sieci.

Formy pracy:

 1. Spotkanie organizacyjne:
  • integracja uczestników sieci,
  • rozpoznanie potrzeb i zasobów,
  • ustalenie celów, harmonogramu pracy i działań.
 2. Spotkania robocze:
  • dzielenie się doświadczeniami, narzędziami, dobrymi praktykami,
  • spotkania z ekspertami,
  • tworzenie nowych rozwiązań.
 3. Spotkanie podsumowujące:
  • podsumowanie i omówienie pracy sieci,
  • zaplanowanie promocji i sposobów udostępniania wypracowanych rozwiązań innym podmiotom.
 4. Ewaluacja.

Nasze sieci:

Organizacja i prowadzenie sieci:
Praca w chmurze Bronisław Matusz, Alicja Matusz-Rżewska
Praca z osobami z głęboką niepełnosprawnością intelektualną Małgorzata Komorowska
Robert Podgórski
Innowacyjne metody kształcenia w  edukacji matematycznej Dorota Kraska  
Działania proekologiczne placówek oświatowych w Zgierzu Piotr Kowalczyk
Mediacje rówieśnicze  – szkolne Dariusz Nowak
Sieć współpracy i doskonalenia nauczycieli z krótkim stażem Dorota Kraska
Sieć łowców talentów Marta Kulik
Sebastian Skrobisz
Małgorzata Wójcik  
Sieć współpracy dyrektorów powiatu łęczyckiego Robert Podgórski
Sieć współpracy dyrektorów Głowna i okolic Robert Podgórski
Sieć współpracy TWÓRCZY NAUCZYCIELEwelina Bień, Sebastian Skrobisz, Alicja Matusz-Rżewska, Bronisław Matusz  

Font Resize