Pracownia Przyrodnicza

Pracownia Przyrodnicza
mgr Piotr Kowalczyk
Dyżury: środa 17:00-20:00, czwartek 12:30-15:30 – (w okresie pracy zdalnej WODN konsultacje online przez komunikator MEET po uzgodnieniu mailowym).

Uzgodnienie czasu i sposobu kontaktu poprzez maila:
E-mail: p.kowalczyk@lodzkie.edu.pl

 

Konsultacje indywidualne i grupowe w godzinach dyżuru lub po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową:
Fizyka
– zagadnienia merytoryczne i metodyczne, konstruowanie i ocena zadań, planowanie i realizacja pokazów i eksperymentów uczniowskich, efektywne wykorzystanie zasobów pracowni fizycznej,
Ewaluacja wewnętrzna – projektowanie procesu, konstruowanie narzędzi badawczych
Metody aktywizujące – wykorzystanie do kształtowania umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym.
Komputer w edukacji przyrodniczej – wykorzystanie multimediów i aplikacji na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Pełna moja oferta na rok szkolny 2021/22 w pliku poniżej

W przypadku zapotrzebowania na szkolenia indywidualne lub grupowe w innych terminach lub o zbliżonej tematyce, proszę o kontakt z sekretariatem WODN lub na mój adres mailowy.

W ofercie na luty 2022:

Kursy doskonalące:

K. 705. Wykorzystanie dysku Google w pracy zdalnej z uczniem. (online MEET)

Adresat: nauczyciele wszystkich poziomów edukacji.
Czas trwania: 30h
Terminy: 1-28 lutego 2022
Wykorzystanie narzędzi dysku google do przygotowania lekcji, testów, ankiet. Udostępnianie materiałów uczniom w chmurze Google. 

Warsztaty:

K.45. Konstruowanie ankiet i testów online (online – MEET)

Adresat: Nauczyciele wszystkich etapów edukacji.
Czas trwania: 8h (2x4h)
Terminy: 10,17 lutego 2022. godz. 1700-2000.
Możliwości wykorzystania narzędzi internetowych (chmura Google, ZPE) w konstruowaniu testów i ankiet.

K.143. Dlaczego pingwinom nie marzną stopy – doświadczalnie o transporcie ciepła (Stacjonarne WODN)

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów
Czas trwania: 4h
Terminy: 24 lutego 2022 godz. 16.00
Transport ciepła w organizmach, ciekawostki dotyczące ciepła.

Seminaria

 

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Terminy, zakres i szczegółowa tematyka szkoleń do uzgodnienia z placówką zamawiającą. Kontakt z prowadzącym p.kowalczyk@lodzkie.edu.pl lub sekretariatem WODN sekretariat@lodzkie.edu.pl

Planowanie i realizacja ewaluacji wewnętrznej

Metody aktywizujące jako narzędzie dokształtowania postawy badawczej ucznia.

Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym

Tablica interaktywna w pracy nauczyciela

Font Resize