Pracownia Przyrodnicza

Pracownia Przyrodnicza
mgr Piotr Kowalczyk
Dyżury: środa 17:00-20:00, czwartek 12:30-15:30 – (w okresie pracy zdalnej WODN konsultacje online przez komunikator MEET po uzgodnieniu mailowym).
E-mail: p.kowalczyk@lodzkie.edu.pl

 

Konsultacje indywidualne i grupowe w godzinach dyżuru lub po uprzednim uzgodnieniu drogą mailową:
Fizyka
– zagadnienia merytoryczne i metodyczne, konstruowanie i ocena zadań, planowanie i realizacja pokazów i eksperymentów uczniowskich, efektywne wykorzystanie zasobów pracowni fizycznej,
Ewaluacja wewnętrzna – projektowanie procesu, konstruowanie narzędzi badawczych
Metody aktywizujące – wykorzystanie do kształtowania umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym.
Komputer w edukacji przyrodniczej – wykorzystanie multimediów i aplikacji na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

Pełna moja oferta na rok szkolny 2020/21 w pliku poniżej

W przypadku zapotrzebowania na szkolenia indywidualne lub grupowe w innych terminach lub o zbliżonej tematyce, proszę o kontakt z sekretariatem WODN lub na mój adres mailowy.

W ofercie na Maj 2021:

Kursy doskonalące:

K. 75. Konstruowanie narzędzi i prezentacja wyników ewaluacji wewnętrznej. Kurs e- learningowy na platformie MOODLE.

Adresat: nauczyciele wszystkich poziomów edukacji.
Czas trwania: 20h
Terminy: 21 maja – 4 czerwca. 2021
Tworzenie ankiet i statystyczna analiza wyników w kontekście ewaluacji wewnętrznej szkoły – celów, pytań kluczowych, badanych grup. 

Warsztaty:

K.204. Gry i programy edukacyjne na lekcjach edukacji wczesnoszkolnej – warsztaty online

Adresat: Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej.
Czas trwania: 6h (2x3h)
Terminy: 4, 7 maja 2021. godz. 1600-1815.
Prezentacja i analiza zasobów internetowych wzbogacających edukację wczesnoszkolną.

K.209. Ciśnienie i jego skutki

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów
Czas trwania: 8h
Terminy: 1 , 13 maja godz. 16.00
Wykazujemy istnienie ciśnienia atmosferycznego, sprawdzamy dlaczego go nie odczuwamy, badamy ciśnienie wywierane przez wodę i skutki jego działania. Znaczenie ciśnienia w zjawiskach przyrodniczych – od układu krążenia w organizmach do tornad.

K.73 Obserwacje terenowe w edukacji wczesnoszkolnej i przyrodniczej – warsztaty terenowe

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych
Czas trwania: 4h
Termin: 15 maja 2021 , godz. 10.00

Prowadzimy obserwacje i proste eksperymenty przyrodnicze w warunkach łąki i lasu. Planujemy zadania obserwacyjne dla uczniów. Zajęcia w okolicach lasu Krogulec na obrzeżach Zgierza.

K.219 Zmiany stanu skupienia w doświadczeniach domowych

Adresat: nauczyciele przedmiotów przyrodniczych wszystkich etapów edukacyjnych
Czas trwania: 4h
Termin: 18 maja 2021 , godz. 16.00

Propozycje prostych domowych eksperymentów ucziowskich z zakresu zmian stanu skupienia. Eksperyment jako punkt wyjścia do zadań problemowych i ilościowych.

Seminaria

 

 

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Terminy, zakres i szczegółowa tematyka szkoleń do uzgodnienia z placówką zamawiającą. Kontakt z prowadzącym p.kowalczyk@get.edu.pl lub sekretariatem WODN sekretariat@get.edu.pl

Planowanie i realizacja ewaluacji wewnętrznej

Metody aktywizujące jako narzędzie dokształtowania postawy badawczej ucznia.

Kształtowanie umiejętności kluczowych w procesie lekcyjnym

Tablica interaktywna w pracy nauczyciela

Font Resize