Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej

mgr Anna Cain
Dyżur:
Adres e-mail: a.cain@get.edu.pl

Uwaga!!!
Zajęcia zaplanowane na październik z powodu usprawiedliwionej nieobecności konsultanta odbędą się w późniejszym terminie.

Kursy doskonalące

Praca metodą projektu w klasach I-III szkoły podstawowej.Realizacja wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej Czas: 15 godzin, płatność: 50 zł
Termin I – 10.2019,  Termin II – 11.2019,    Termin III – 05.2020

Od umiejętności do kompetencji kluczowych. Realizacja wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej Czas: 15 godzin, płatność: 50 zł
Termin I – 10.2019,  Termin II – 12.2019,    Termin III – 02.2020

Nauczyciel na starcie – tworzenie warsztatu pracy – szczególnie dla nauczycieli z krótkim stażem zawodowym.Tworzenie środowiska wspierającego uczenie się uczniów, Przygotowanie bazy dydaktycznej, Przygotowanie dokumentacji nauczycielskiej. Czas: 15 godzin, płatność:
50 zł
Termin I – 10.2019,  Termin II – 12.2019,    Termin III – 05.2020

Warsztaty metodyczne – 3 godz.

Od zabawy do uczenia się – pedagogiczne inspiracje w realizacji podstawy programowej w przedszkolu. Realizacja wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej Termin I – 11.2019,  Termin II – 01.2020 bezpłatnie

Bezpieczeństwo w przedszkolu – sposoby rozmowy z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach w różnych sytuacjach. Świadoma dbałość o bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i uczenia się/poznawania każdego dziecka, adresat: nauczyciele pracujących w przedszkolu
Termin I – 12.2019,  Termin II – 06.2020 Bezpłatnie

Bezpieczeństwo w szkole – sposoby rozmowy z dziećmi o bezpiecznych zachowaniach w różnych sytuacjach. Świadoma dbałość o bezpieczeństwo fizyczne, psychiczne i uczenia się/poznawania każdego dziecka, adresat: nauczyciele klas I-III szkoły podstawowej nauczyciele pracujący w świetlicach szkolnych
Termin I – 04.2020,  Termin II – 05.2020

Szkolenia Rad Pedagogicznych– Terminy do uzgodnienia

Nadzór pedagogiczny. Planowanie nadzoru pedagogicznego i wykorzystywanie jego wyników w procesie budowania szkoły jako organizacji uczącej się.

Rozwijanie kompetencji kluczowych w edukacji wczesnoszkolnej. Realizacja wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Organizowanie środowiska edukacyjnego wspierającego samodzielność w uczeniu się. Realizacja wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Konsultacje zbiorowe– w ramach dyżuru lub w placówce  – po uprzednim ustaleniu terminu

Realizacja podstawy programowej w edukacji wczesnoszkolnej. Realizacja wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Jak właściwie przygotować się do spotkań z Rodzicami. Przygotowanie spotkań indywidualnych, Przygotowanie spotkań grupowych

Konsultacje indywidualne

Bieżące potrzeby nauczycieli. W ramach dyżuru lub w placówce  – po uprzednim ustaleniu terminu.
Hospitacje zajęć/lekcji. W placówce– po uprzednim ustaleniu terminu
Font Resize