Pracownia Języków Obcych – Nowożytnych

mgr Małgorzata Figura

Dyżur:  czwartek 15.00 – 17.00
Adres e-mail: m.figura@get.edu.pl  

mgr Sebastian Skrobisz

Dyżur:  środa 13.00 – 15.00
Adres e-mail: s.skrobisz@get.edu.pl

Oferta szkoleniowa pracowni 
 

Kursy trwające:

249 – Kurs języka angielskiego przygotowujący do egzaminu na poziomie B2
Start: 8.10.2019 r.
Prowadząca: mgr Małgorzata Figura

Kursy doskonalące rozpoczynające się w roku szkolnym 2020/2021

K. 320Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym (A2)
Liczba godzin: 90 (2 semestry) Cena: 600 pln Start: 29.09.2020 g.17.00
Prowadzący: mgr Sebastian Skrobisz

K.420Przede wszystkim SPEAKING – konwersacje z języka angielskiego
na poziomie B1/B2

Liczba godzin: 30 Cena: 300 pln Start: 30.09.2020 g.17.00
Prowadzący: mgr Sebastian Skrobisz

Kursy i warsztaty metodyczne

102 – Rozwijanie kompetencji kluczowych na lekcjach języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 13.01.2020 r., godz. 10:00 – 12:30

113 – Rozwijanie motywacji do nauki języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 20.01.2020 r. godz. 10:00 – 12:30

170 – Nowoczesne technologie w nauczaniu i uczeniu się języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 27.01.2020 r. godz. 16:30 – 19:00

417 – Nowoczesne metody nauczania języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej – kurs doskonalący 30 h. Pierwsze spotkanie 1.02.2020 r. godz. 10:00 – 12:30

423 – Gry i zabawy gramatyczne na lekcjach języka angielskiego – warsztaty metodyczne 3 h – termin 2.03.2020 r. godz. 16:30 – 19:00

425 – Wykorzystanie Metody Dobrego Startu w nauczaniu języka angielskiego najmłodszych uczniów – warsztaty metodyczne 3 h – termin 16.03.2020 r. godz. 16:30 – 19:00

Font Resize