Konsultanci

Pracownia Awansu Zawodowego, Pracownia Pedagogiki Ogólnej
Pracownia Matematyczna
mgr Dorota Kraska
Dyżur: poniedziałek 16:00-19:00, czwartek 13:00-16:00
E-mail: d.kraska@lodzkie.edu.pl

Pracownia Filozofii i Etyki, Pracownia Plastyki i Arteterapii
dr Cezary Marasiński
Dyżur: środa 14:00- 17:00, czwartek 13:00-16:00
E-mail: c.marasinski@lodzkie.edu.pl

Pracownia Informatyczno – Techniczna
dr Bronisław Matusz
Dyżur: wtorek 13:00-16:00; czwartek 13:00-16:00
E-mail: b.matusz@lodzkie.edu.pl

Pracownia Języka Polskiego
dr Alicja Matusz – Rżewska
Dyżur:
E-mail: a.matusz-rzewska@lodzkie.edu.pl
mgr Anna Urbanek
Dyżur: wtorek 16:00-19:00, środa 12:00-15:00
E-mail: a.urbanek@lodzkie.edu.pl

Pracownia Języków Obcych – Nowożytnych
mgr Małgorzata Figura
Dyżur: wtorek 12:30-15:30, czwartek 13:00-16.30
E-mail: m.figura@lodzkie.edu.pl

mgr Sebastian Skrobisz
Dyżur: środa 14:00-17:00, czwartek 14:00-17:00
E-mail: s.skrobisz@lodzkie.edu.pl

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
mgr Lidia Leśniewicz
Dyrektor. Doradztwo zawodowe
Dyżur: środa 14:30-16:30
E-mail: l.lesniewicz@lodzkie.edu.pl

mgr Rafał Ryszelewski
Dyżur: wtorek 16:00-19:00, piątek 16:00-19:00
E-mail: r.ryszelewski@lodzkie.edu.pl

Pracownia Muzyczna
mgr Ewelina Bień
Dyżur: wtorek 14:00-17:00, środa 12:00-15.00
E-mail: e.bien@lodzkie.edu.pl

Pracownia Pedagogiki Ogólnej
mgr Robert Podgórski
Dyżur: wtorek 10:00-13:00
E-mail: r.podgorski@lodzkie.edu.pl

Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Pracownia Pedagogiki Ogólnej
mgr Anna Cain
Dyżur:
E-mail:

Pracownia Przyrodnicza
mgr Piotr Kowalczyk
Dyżury: środa 17:00-20:00, czwartek 12:30-15:30
(inne terminy po kontakcie mailowym)
E-mail: p.kowalczyk@lodzkie.edu.pl

Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Małgorzata Komorowska
Dyżur: poniedziałek 16:00-19:00, czwartek 16:00-19:00
E-mail: m.komorowska@lodzkie.edu.pl

Pracownia Ratownictwa Medycznego
dr Dariusz Zawadzki
Ratownik medyczny
Dyżur: poniedziałek 16:00-19:00, czwartek 09:00-12:00
E-mail: d.zawadzki@lodzkie.edu.pl

Pracownia Społeczno – Kulturowa,  Pracownia Wychowania Fizycznego
mgr Sebastian Skrobisz
Dyżur: środa 14:00-17:00, czwartek 14:00-17:00
E-mail: s.skrobisz@lodzkie.edu.pl

Pracownia Mediacji Rówieśniczych – Szkolnych
mgr Dariusz Nowak
Dyżur: poniedziałek 15:00-18:00
E-mail: d.nowak@lodzkie.edu.pl

Pracownia Profilaktyki i Zaburzeń Zachowania
mgr Joanna Sędzicka

Dyżur: poniedziałek 16:00-19:00., czwartek 16:00-19:00
Email: j.sedzicka@lodzkie.edu.pl

 

 

Font Resize