Konsultanci

Pracownia Awansu Zawodowego, Pracownia Pedagogiki Ogólnej
Pracownia Matematyczna
mgr Dorota Kraska
Dyżur: czwartek 14:00-16:00
E-mail: d.kraska@lodzkie.edu.pl

Pracownia Filozofii i Etyki, Pracownia Plastyki i Arteterapii
dr Cezary Marasiński
Dyżur: piątek 11:00-12:30
E-mail: c.marasinski@lodzkie.edu.pl

Pracownia Informatyczno – Techniczna
dr Bronisław Matusz
Dyżur: wtorek 11:00-16:00
E-mail: b.matusz@lodzkie.edu.pl

Pracownia Języka Polskiego
dr Alicja Matusz – Rżewska
Dyżur: piątek 11:00-13:00
E-mail: a.matusz-rzewska@lodzkie.edu.pl

Pracownia Języków Obcych – Nowożytnych
mgr Małgorzata Figura
Dyżur: wtorek 10:30-12:30
E-mail: m.figura@lodzkie.edu.pl

mgr Sebastian Skrobisz
Dyżur: środa 12:00-14:00
E-mail: s.skrobisz@lodzkie.edu.pl

Pracownia Kształcenia Zawodowego i Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego
mgr Lidia Leśniewicz
Dyrektor. Doradztwo zawodowe
Dyżur: środa 14:30-16:30
E-mail: l.lesniewicz@lodzkie.edu.pl

mgr Rafał Ryszelewski
Dyżur: piątek 15:00-17:00
E-mail: r.ryszelewski@lodzkie.edu.pl

Pracownia Muzyczna
mgr Ewelina Bień
Muzyk
Dyżur: czwartek 13:30-15:30
E-mail: e.bien@lodzkie.edu.pl

Pracownia Pedagogiki Ogólnej
mgr Robert Podgórski
Dyżur: wtorek 12:00-14:00
E-mail: r.podgorski@lodzkie.edu.pl

Pracownia Pedagogiki Wczesnoszkolnej, Pracownia Pedagogiki Ogólnej
mgr Anna Cain
Dyżur:
E-mail:

Pracownia Przyrodnicza
mgr Piotr Kowalczyk
Dyżur: poniedziałek 13:30-15:00 (inne terminy po kontakcie mailowym)
E-mail: p.kowalczyk@lodzkie.edu.pl

Pracownia Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
mgr Marta Kulik
Psycholog
Dyżur: środa 15:00-16:00
E-mail: m.kulik@lodzkie.edu.pl

mgr Małgorzata Komorowska
Pedagog
Dyżur: czwartek 15:00-17:00
E-mail: m.komorowska@lodzkie.edu.pl
Pracownia Ratownictwa Medycznego
dr Dariusz Zawadzki
Ratownik medyczny
Dyżur: czwartek 09:00-12:00
E-mail: d.zawadzki@lodzkie.edu.pl

Pracownia Społeczno – Kulturowa,  Pracownia Wychowania Fizycznego
mgr Sebastian Skrobisz
Dyżur: środa 12:00-14:00
E-mail: s.skrobisz@lodzkie.edu.pl

Pracownia Mediacji Rówieśniczych – Szkolnych
mgr Dariusz Nowak
Dyżur: piątek 16:00-18:00
E-mail: d.nowak@lodzkie.edu.pl

Pracownia Profilaktyki i Zaburzeń Zachowania
mgr Joanna Sędzicka

Dyżur: poniedziałek 16:00-18:00.
Email: j.sedzicka@lodzkie.edu.pl


Font Resize