Kolaż wg Matisse’a

Wątek kolaży Henri Matisse’a pojawia się w pracowni plastycznej WODN z 2 powodów.

  1. Może stanowić inspirującą podstawę do realizacji lekcji plastyki związanych z techniką kolażu, kompozycją rytmiczną, plamą, barwą, kształtem, grafiką użytkową czy projektowaniem ogrodu.
  2. Ta spektakularna działalność giganta sztuki nowoczesnej kryje w sobie niezmierzony potencjał integracyjno-terapeutyczny i to zarówno ze względu na niepełnosprawność autora, jak i na charakter jego działań artystycznych.
Font Resize