Elementy sztuki ORIGAMI na lekcjach plastyki i zajęciach świetlicy

powrót na stronę główną pracowni plastycznej

Rozwinięta w Japonii, pochodząca z Chin, sztuka składania papieru ma w realiach naszej szkoły wiele zalet:
-jest „sucha” i „niebrudząca”;
-w razie potrzeby ćwiczenie można przerwać i „bez strat” kontynuować na następnej lekcji.

Działania ORIGAMI wymagają pewnej dyscypliny, jednak dzieci chętnie ten warunek spełniają, gdyż chcą bardzo wykonać zadziwiające figury, które stanowią istotną atrakcję. Początkowo w pracy dominuje zmysł naśladowczy i zapamiętywanie, lecz wkrótce przychodzi czas na wyobraźnię przestrzenną i rozumienie logiki specyficznego języka zginanych kartek.

Podczas zajęć uczymy się, jak wykonać kilka figur ORIGAMI oraz jak się uczyć, czyli jak przyswajać wiadomości ze stron internetowych i książek.

powrót na stronę główną pracowni plastycznej

Font Resize