Miesiąc: styczeń 2022

 • Nauka zdalna do końca ferii zimowych – gotowe przepisy


  Od 27 stycznia 2022 r. do 27 lutego 2022 r. uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII i uczniowie szkół ponadpodstawowych przechodzą na naukę zdalną. Zdalnie pracować będą również placówki kształcenia ustawicznego i centra kształcenia zawodowego…..(więcej)

 • „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”


  Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie pod nazwą „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)” adresowany do dyrektorów i wicedyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczycieli publicznych centrów kształcenia ustawicznego, nauczycieli centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców metodycznych zajmujący się kształceniem zawodowym…(więcej)

 • KURSU KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

  Uwaga !!!
  WODN w Zgierzu rozpoczyna rekrutację na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289). Planowany początek kursu 7 marca 2022 r. Rejestracja K.629

 • Patroni roku 2022


  Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska, Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski to patroni roku 2022. Sejm RP, podejmując uchwałę w tej sprawie, zdecydował o uhonorowaniu tych wybitnych postaci oraz epoki, która miała niepodważalny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej….(więcej)

Font Resize