Miesiąc: grudzień 2021

 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego od 1 czerwca 2021 r. jest realizatorem projektu regionalnego „Łódzkie Dwujęzyczne”. Celem projektu jest:
  − propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego,
  − kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych,
  − przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania
  − języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach
  Projekt skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zakłada przeszkolenie nauczycieli i wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwijania umiejętności językowych dzieci i wychowania w dwujęzyczności od
  najmłodszych lat. Dodatkowo nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony koordynatorów regionalnych przez cały okres trwania projektu.
  Czas trwania projektu przewidziano w okresie od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2022.
  W dniu 25 czerwca zakończono rekrutację do projektu. Zakwalifikowano 25 przedszkoli z województwa łódzkiego.

 • IX edycja Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego – zachęcamy do udziału!


  W czwartek, 13 stycznia 2022 roku odbędzie się 9. edycja Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego. To jedna z największych konferencji poświęconych europejskim programom edukacyjnym, organizowana od 2014 r. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki…..(więcej)

 • Konkurs- „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej”

  Wojewódzki konkurs pn. „Żołnierze Wyklęci – niezłomni obrońcy Rzeczypospolitej” organizuje i przeprowadza Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, przy współudziale Centrum Rozwoju Edukacji Województwa Łódzkiego (zwane dalej CRE) w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu, Skierniewicach i Zgierzu.
  Celem Konkursu jest:
  1) upamiętnienie Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
  2) budzenie i utrwalanie dumy z dziedzictwa narodowego;
  3) pielęgnowanie polskości oraz rozwój i kształtowanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej mieszkańców, a także pielęgnowanie i rozwijanie tożsamości lokalnej;
  4) upowszechnienie wiedzy historycznej o żołnierzach Wojska Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Polski po II Wojnie Światowej;
  5) kultywowanie wartości, ideałów i postaw żołnierzy Polskiego Państwa Podziemnego;
  6) doskonalenie umiejętności samodzielnego poszukiwania, gromadzenia i selekcjonowania informacji z różnych źródeł.
  Koordynator w WODN w Zgierzu: dr Cezary Marasiński c.marasinski@lodzkie.edu.pl
  Do pobrania:
  Broszura – Żołnierze wyklęci
  Regulamin konkursu
  Informacja dla szkół

Font Resize