Miesiąc: październik 2021

 • Kurs pedagogiczny instruktora praktycznej nauki zawodu


  Zapraszamy instruktorów praktycznej nauki zawodu do zdobycia kwalifikacji pedagogicznych. Kurs trwa 48 h. Rozpoczęcie- listopad 2021. Kierownik kursu: mgr Rafał Ryszelewski r.ryszelewski@lodzkie.edu.pl
  Zapraszamy do rejestracji K.327

 • Łódzkie gra w szachy

  Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego do wzięcia udziału w projekcie #Łódzkie gra w szachy.
  Cele projektu:
  – dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi;
  – zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
  – wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

  Projekt skierowany jest do 50 placówek (25 przedszkoli i 25 szkół podstawowych). Z każdej placówki może być delegowanych 2 nauczycieli.
  Ideą projektu jest stworzenie warunków i zainicjowanie nauki gry w szachy w szkołach i przedszkolach województwa łódzkiego. Międzyszkolne zajęcia poprowadzą przeszkoleni nauczyciele. Założenia projektu będą kontynuowane w kolejnych latach.

 • List ministra Przemysława Czarnka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Przemysław Czarnek złożył nauczycielom oraz pracownikom oświaty najlepsze życzenia. W skierowanym do dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych liście podkreślił jak ważna jest rola nauczycieli w procesie nauczania i wychowania…….(więcej)

 • Uwaga !!! Nabór kandydatów na doradców metodycznych

  Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. Obszar działania doradcy metodycznego: powiat zgierski, powiat kutnowski, powiat łęczycki. Wymiar etat: 1/2
  Szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa:
  Język polski, Historia, Chemia, Informatyka/Technologie informacyjno-komunikacyjne
  Przedszkole:
  Wychowanie przedszkolne
  Technikum, szkoły branżowe 1 i 2 stopnia:
  Kształcenie zawodowe- 
  (…..więcej)

   

   

 • KURSY DOSKONALĄCE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO.


  Drodzy Nauczyciele,
  Planujecie swoje doskonalenie na ten rok?
  WODN w Zgierzu startuje z KURSAMI DOSKONALĄCYMI JĘZYKA ANGIELSKIEGO.
  Podnoszenie kompetencji w zakresie języków obcych jest bardzo wysoko oceniane w awansie zawodowym.
  Małe grupy, nacisk na praktyczne umiejętności i zajęcia sprofilowane dla uczących się dorosłych, to gwarancja efektywnej nauki.
  No i prowadzący, który z niejednego anglojęzycznego kraju chleb jadał – Sebastian Skrobisz
  W tegorocznej ofercie:
  Kurs języka angielskiego na poziomie podstawowym (A1)  90 godzin, dwa semestry

  Kurs języka angielskiego na poziomie A2/B1 –  90 godzin, dwa semestry
  Przede wszystkim SPEAKING – konwersacje z języka angielskiego na poziomie B1/B2 –  30 godzin 

  Więcej na stronie WODN Zgierz:  http://wodn.lodzkie.edu.pl/pracownia-jezykow-obcych-nowozytnych/

 • Bezpłatne szkolenie dla nauczycieli chcących egzaminować uczniów na kartę rowerową

  Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Łodzi w porozumieniu z Łódzkim Kuratorem Oświaty zaprasza nauczycieli prowadzących zajęcia szkolne związane z możliwością uzyskania karty rowerowej, na bezpłatne szkolenie nadające uprawnienia do sprawdzania niezbędnych umiejętności osób ubiegających się o ten dokument……(więcej)

 • ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE na opracowanie propozycji kwalifikacji dla dzieci i młodzieży w formie odznaki

  Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w konkursie dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym. Celem konkursu jest zachęcanie uczestniczących w nim dzieci i młodzieży do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji…..(więcej)

Font Resize