Miesiąc: październik 2021

 • Kurs pedagogiczny instruktora praktycznej nauki zawodu


  Zapraszamy instruktorów praktycznej nauki zawodu do zdobycia kwalifikacji pedagogicznych. Kurs trwa 48 h. Rozpoczęcie- listopad 2021. Kierownik kursu: mgr Rafał Ryszelewski r.ryszelewski@lodzkie.edu.pl
  Zapraszamy do rejestracji K.327

 • Łódzkie gra w szachy

  Samorząd Województwa Łódzkiego oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Skierniewicach zapraszają nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych województwa łódzkiego do wzięcia udziału w projekcie #Łódzkie gra w szachy.
  Cele projektu:
  – dostarczenie nauczycielom innowacyjnych i efektywnych narzędzi do codziennej pracy z dziećmi;
  – zwiększenie umiejętności matematycznych dzieci w zakresie logicznego i analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, orientacji przestrzennej i koncentracji;
  – wsparcie społecznego i emocjonalnego rozwoju dzieci.

  Projekt skierowany jest do 50 placówek (25 przedszkoli i 25 szkół podstawowych). Z każdej placówki może być delegowanych 2 nauczycieli.
  Ideą projektu jest stworzenie warunków i zainicjowanie nauki gry w szachy w szkołach i przedszkolach województwa łódzkiego. Międzyszkolne zajęcia poprowadzą przeszkoleni nauczyciele. Założenia projektu będą kontynuowane w kolejnych latach.

 • List ministra Przemysława Czarnka z okazji Dnia Edukacji Narodowej

  Z okazji Dnia Edukacji Narodowej minister Przemysław Czarnek złożył nauczycielom oraz pracownikom oświaty najlepsze życzenia. W skierowanym do dyrektorów wszystkich szkół i placówek oświatowych liście podkreślił jak ważna jest rola nauczycieli w procesie nauczania i wychowania…….(więcej)

 • Uwaga !!! Nabór kandydatów na doradców metodycznych

  Kuratorium Oświaty w Łodzi ogłasza konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. Obszar działania doradcy metodycznego: powiat zgierski, powiat kutnowski, powiat łęczycki. Wymiar etat: 1/2
  Szkoła podstawowa lub ponadpodstawowa:
  Język polski, Historia, Chemia, Informatyka/Technologie informacyjno-komunikacyjne
  Przedszkole:
  Wychowanie przedszkolne
  Technikum, szkoły branżowe 1 i 2 stopnia:
  Kształcenie zawodowe- 
  (…..więcej)

   

   

Font Resize