Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Zgierzu oraz Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu zapraszają na spotkania sieci w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu, ul 3 Maja 46. Harmonogram spotkań:


1. Sieć wsparcia i samokształcenia pedagogów i psychologów 23 IX 2021 r. godz. 9.00 sala 107 A
2. Sieć wsparcia i samokształcenia nauczycieli I etapu edukacyjnego i rocznego obowiązkowego przygotowania pedagogicznego 28 IX 2021 r. godz. 17.00 sala 202 B
3. Sieć wsparcia i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek oświatowych 7 X 2021 r. godz. 10.00 sala 202 B
Font Resize