Projektu regionalny „Łódzkie Dwujęzyczne”.

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego od 1 czerwca 2021 r. będzie realizatorem projektu regionalnego „Łódzkie Dwujęzyczne”. Celem projektu jest:
− propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego,
− kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych,
− przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania
− języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach

Kartę zgłoszenia do projektu należy pobrać ze strony WODN w Łodzi (poniżej link do pobrania) i wypełnioną przesłać drogą elektroniczną na adres i.trojak-wojtczak@lodzkie.edu.pl do dnia 25 czerwca 2021 r.

…….(więcej)

Font Resize