Konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego

Kuratorium Oświaty w Łodzi ponownie ogłasza konkurs ofert na stanowisko nauczyciela-doradcy metodycznego do następujących placówek doskonalenia nauczycieli:

  1. Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego w Łodzi,
  2. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi,
  3. Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu,
  4. Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli i Doradztwa Metodycznego w Pabianicach.

Szczegółowa informacja dotycząca konkursu ofert znajduje się na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Łodzi w zakładce: szkoły i organy prowadzące/doradztwo metodyczne.
https://www.kuratorium.lodz.pl/szkoly-i-organy-prowadzace/doradztwo-metodyczne/

Font Resize