Slide1-min

Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu


 • Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą na rok szkolny 2021/2022:

  Propozycje Szkoleniowych Rad Pedagogicznych 2021/2022

  OFERTA SZKOLENIOWA
  styczeń/luty 2022 

  (aktualizacja 10.01.2022)
  Link do rejestracji online (kliknij)

 • „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)”


  Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza na szkolenie pod nazwą „Konstruowanie programów nauczania kwalifikacyjnych kursów zawodowych (KKZ) i kursów umiejętności zawodowych (KUZ)” adresowany do dyrektorów i wicedyrektorów placówek doskonalenia nauczycieli, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli konsultantów, doradców metodycznych zatrudnionych w placówkach doskonalenia nauczycieli, nauczycieli publicznych centrów kształcenia ustawicznego, nauczycieli centrów kształcenia praktycznego, ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego, szkół prowadzących kształcenie zawodowe, szkół dla dorosłych, nauczycieli przedmiotów zawodowych, doradców metodycznych zajmujący się kształceniem zawodowym…(więcej)

 • KURSU KWALIFIKACYJNY W ZAKRESIE WYCHOWANIA DO ŻYCIA W RODZINIE

  Uwaga !!!
  WODN w Zgierzu rozpoczyna rekrutację na kurs kwalifikacyjny w zakresie wychowania do życia w rodzinie. Kurs adresowany jest do nauczycieli posiadających kwalifikacje (w tym przygotowanie pedagogiczne) do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkołach podstawowych, określone w przepisach Rozporządzenia MEN z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r., poz.1289). Planowany początek kursu 7 marca 2022 r. Rejestracja K.629

 • Patroni roku 2022


  Ignacy Łukasiewicz, Maria Konopnicka, Maria Grzegorzewska, Wanda Rutkiewicz, Józef Mackiewicz, Józef Wybicki oraz Romantyzm Polski to patroni roku 2022. Sejm RP, podejmując uchwałę w tej sprawie, zdecydował o uhonorowaniu tych wybitnych postaci oraz epoki, która miała niepodważalny wpływ na kształtowanie polskiej tożsamości narodowej….(więcej)

 • „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940” – rusza III edycja konkursu


  Rozpoczyna się III edycja ogólnopolskiego konkursu „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Inicjatywa jest skierowana do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych oraz studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych. Zgłoszenia będą przyjmowane do 11 marca 2022 r. (więcej)

 • Konkurs na film promujący szczepienia przeciw COVID-19


  W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych z województwa łódzkiego. Ich zadaniem jest przygotowanie krótkiego filmu zachęcającego do szczepień przeciw COVID-19. Film nie może być dłuższy niż 60 sekund, a szkoły, które nadeślą najlepsze filmiki, otrzymają w nagrodę sprzęt sportowy. Organizatorem konkursu jest Wojewoda Łódzki. Termin zgłoszeń – do 11 lutego 2022 r.
  Szczegółowe informacje oraz regulamin.

 • Pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku


  Zarząd Województwa Łódzkiego ogłasza pierwszy otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 roku, mających na celu rozwój kapitału społecznego i intelektualnego województwa łódzkiego za pomocą wzbogacenia oferty edukacyjno-wychowawczej województwa łódzkiego, umożliwiającej kształtowanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych…….(więcej)

 • Powrót uczniów do nauki stacjonarnej od 10 stycznia 2022 r.


  Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami 10 stycznia 2022 r. uczniowie wracają do nauki w trybie stacjonarnym. Organizacja pracy w szkołach i placówkach na terenie całego kraju powinna odbywać się w reżimie sanitarnym i przy zachowaniu podstawowych zasad bezpieczeństwa….(więcej)

 • Zgłoś eko-projekt i zmień otoczenie Twojej szkoły – ruszyła II edycja konkursu „Szkoła z klimatem”


  Już po raz drugi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Ministerstwem Klimatu i Środowiska organizuje konkurs „Szkoła z klimatem”. Projekt jest elementem realizowanego przez ministerstwo zadania pn. „Miasto z klimatem”. W konkursie mogą uczestniczyć  uczniowie miejskich szkół ponadpodstawowych. Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki……(więcej)

 • Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łodzi we współpracy z Samorządem Województwa Łódzkiego od 1 czerwca 2021 r. jest realizatorem projektu regionalnego „Łódzkie Dwujęzyczne”. Celem projektu jest:
  − propagowanie idei dwujęzyczności w przedszkolach na terenie miasta Łodzi i województwa łódzkiego,
  − kształtowanie kompetencji kluczowych w zakresie rozwijania umiejętności językowych,
  − przygotowanie i motywowanie dziecka w wieku przedszkolnym do skutecznego używania
  − języka angielskiego w zabawie i codziennych sytuacjach
  Projekt skierowany jest do placówek wychowania przedszkolnego. Udział w projekcie jest bezpłatny. Zakłada przeszkolenie nauczycieli i wyposażenie w pomoce dydaktyczne niezbędne do rozwijania umiejętności językowych dzieci i wychowania w dwujęzyczności od
  najmłodszych lat. Dodatkowo nauczyciele biorący udział w projekcie otrzymają wsparcie merytoryczne ze strony koordynatorów regionalnych przez cały okres trwania projektu.
  Czas trwania projektu przewidziano w okresie od 1 czerwca 2021r. do 30 czerwca 2022.
  W dniu 25 czerwca zakończono rekrutację do projektu. Zakwalifikowano 25 przedszkoli z województwa łódzkiego.

 • IX edycja Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego – zachęcamy do udziału!


  W czwartek, 13 stycznia 2022 roku odbędzie się 9. edycja Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego. To jedna z największych konferencji poświęconych europejskim programom edukacyjnym, organizowana od 2014 r. Organizatorem przedsięwzięcia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Patronat nad wydarzeniem objął Minister Edukacji i Nauki…..(więcej)

Font Resize